Take Courses
Get Certified
Attend Events
Explore Resources
About

Professional Practices

DRI Professional Practice Image

Informatie over de Professional Practices

Login to Access

De “Professional Practice” is samengesteld en wordt onderhouden door Disaster Recovery Institute International. De “Professional Practices voor Business Continuity Management” is een kennisdocument en is een leidraad voor de ontwikkeling, implementatie en het onderhoud van business continuity programma's. Het document is ook bedoeld als een leidraad voor het uitvoeren van evaluaties van bestaande business continuity programma's.

Het gebruik van het Professional Practices framework voor het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van een business continuity management programma kan de kans op belangrijke hiaten in een programma verkleinen en de samenhang vergroten. Door de Professional Practices te gebruiken om een programma te beoordelen, kunnen hiaten of tekortkomingen worden vastgesteld, zodat deze kunnen worden gecorrigeerd.

Business continuity management (BCM) is een holistisch managementproces dat potentiële bedreigingen voor een organisatie identificeert en de impact op de bedrijfsvoering die deze bedreigingen, indien opgetreden, kunnen veroorzaken, en dat een kader biedt voor het opbouwen van organisatorische veerkracht met het vermogen voor een effectieve respons die de belangen van de belangrijkste stakeholders, de reputatie, het merk en de waarde-creërende activiteiten veiligstelt. De termen zijn gedefinieerd in The International Glossary for Resilience, gepubliceerd en onderhouden door DRI International.

Professional Practices 2023

Als onderdeel van de voortdurende inspanningen van DRI International om de relevantie en bruikbaarheid van de Professional Practices te behouden, werd een uitgebreide herziening van inhoud, vorm en functie ondernomen die begon op 1 november 2021 en eindigde op 1 augustus 2022. Het doel was om informatie te verstrekken die het volgende zou omvatten:

 • Een verbeterde versie van Professional Practice vijf: Incident Preparedness and Response om meer van de voorbereidingsactiviteiten met betrekking tot incident management op te nemen;
 • Meer informatie over de identificatie van verschillende cyberdreigingen en strategieën voor herstel door de integratie van cyberbeveiligingsactiviteiten in het business continuity management;
 • Meer gebruik maken van verzekeringen als instrument voor risico-overdracht en meer specifieke soorten verzekeringen aanbieden die integraal deel moeten uitmaken van het business continuity management;
 • invoering van robuustere technieken voor gegevens back-up;
 • Meer technologie specifieke strategieën, en
 • Meer productie gerelateerde strategieën.

Bovendien werden de titels van vier van de Professional Practice gewijzigd:

 • Professional Practice Éen werd veranderd van Program Initiation and Management in Programma Management;
 • Professional Practice Vijf werd gewijzigd van Incident Response in Voorbereiding en reactie op incidenten om de nadruk te leggen op de activiteiten die nodig zijn om een effectief response plan op te stellen;
 • Professional Practice Acht werd gewijzigd van Business Continuity Plan Oefenen, Assessment, en Onderhoud in Business Continuity Plan Oefenen/Testen, Assessment, en Onderhoud voor consistentie; en
 • Professional Practice Tien werd gewijzigd van Coördinatie met externe instanties in Coördinatie met externe instanties en middelen.

Management Samenvatting

Doelstelling van de Professional Practices for Business Continuity Management

1. Programma Management

 • Vaststellen van de noodzaak voor een business continuity programma.
 • Introduceer belangrijke concepten, zoals programma management, risicobewustzijn, impact op kritieke functies/processen, herstelstrategieën, training en bewustzijn, oefenen en testen.

2. Risk Assessment

 • Identificeren van risico’s welke een impact kunnen hebben op de middelen, processen of de reputatie van de entiteit.
 • Beoordelen van risico's om te bepalen wat de potentiële effecten zijn voor de entiteit, de entiteit zal bepalen met het inzetten van middelen om de potentiële effecten te verminderen.

3. Business Impact Analyse

 • Identificeren en prioriteren van de functies, processen en afhankelijkheden van de entiteit welke de grootste gevolge nullen hebben indien deze niet beschikbaar zijn. Deze analyse moet worden bewaard en beschikbaar zijn om de entiteit te helpen incidenten en/of de daaruit voortvloeiende gevolgen te begrijpen. Kwantificeer de gevolgen voor de entiteit, haar diensten en de getroffen partijen.
 • Analyseer, documenteer, en communiceer de uitkomsten om eventuele gaps te adresseren tussen de gestelde eisen van de entiteit en de huidige mogelijkheden.

4. Business continuity strategieën

 • Selecteer strategieën om de geconstateerde gaps zoals deze zijn geïdentificeerd tijdens de Risico Evaluatie en het Business Impact Analyse proces te verminderen.
 • Identificeer de meest belangrijke functies van de entiteit inclusief potentiële third-party service providers, met ondersteuning van de verantwoordelijke partij uit de business impact analyse.

5. Voorbereiding en reactie op incidenten

 • Het begrijpen welke soorten incidenten levens, eigendommen, werkzaamheden of het milieu kunnen bedreigen en wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn.
 • Tot stand brengen en handhaving van capaciteit om mensenlevens, eigendommen, activiteiten en het milieu te beschermen tegen mogelijke incidenten door de toepassing van een incidenten beheersysteem voor het commando, bevelen, controleren en coördineren van reactie-, continuïteits- en herstelactiviteiten met interne en externe middelen.

6. Plan ontwikkeling en implementatie

 • Ontwikkelen en documenteren van plannen welke tijdens een incident zullen worden gebruikt en er voor zorgen dat de entiteit blijft functioneren.
 • Bepaal oefen/test criteria om te valideren dat de plannen het gewenste doel bereikt.

7. Bewustwording en training programma’s

 • Maken en onderhouden van bewustwording en training programma’s waardoor de medewerkers tijdens een incident op een rustige en efficiënte wijze kan reageren.

8. Business Continuity Plan Oefenen/Testen, Assessment, en Onderhoud

 • Opstellen van een programma voor het oefenen/testen, beoordelen en onderhouden van business continuity plannen om de paraatheid van de entiteit te verbeteren.

9. Crisis Communicatie

 • Een crisis communicatie plan opstellen en bijhouden.
 • Ervoor zorgen dat het crisis communicatie plan voorziet in tijdige, doeltreffende communicatie met interne en externe partijen.

10. Coördinatie met externe instanties en middelen

 • Maak beleid en procedures om de response activiteiten te coördineren met de betrokken publieke partijen en private partijen die in overeenstemming zijn met Professional Practice Vijf: Voorbereiding en reactie op incidenten.