Take Courses
Get Certified
Attend Events
Explore Resources
About

Türk (Turkish)

Welcome to DRI International

DRI International is the non-profit that helps organizations prepare for and recover from disasters. We achieve this through education, accreditation, and thought leadership in business continuity and related fields. DRI International strives for a more resilient world.

Profesyonel Deneyimler

İş Süreklilik Yönetimi (İSY), kuruluşun operasyonlarının devamlılığına yönelik riskler, tehditler ve zaafiyetlerinin belirlendiği bir yönetim prosesidir ve organizasyonel sürekliliğin sağlanması ve etkin bir yanıt kabiliyetine dair bir rehberlik sağlar.

İş Süreklilik Yönetiminin amacı, kuruluşun, potansiyel tehlikelere karşı daha dayanıklı olmasının yanısıra, olumsuz ve sıradışı koşullarda operasyonlarının devamı ve ayağa kaldırılmasının sağlanmasıdır. Bu amaç, olasılık ve etkilerin azaltılması için uygun devamlılık stratejileri geliştirilerek ve kontrol edilemeyecek ya da engellenemeyecek tehlikelere yanıt ve normale dönüş planları dokümante edilerek güvence altına alınır.

Profesyonel Uygulamalar, kuruluşların, İSY programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına destek olmak üzre geliştirilmiş bilgi setleridir. Bu Profesyonel Uygulama klavuzlarının kullanımı, programlarınızda önemli eksiklik olmaması ve aynı zamanda, programın farklı bölümlerinin gerçek bir olay halinde tam bir uyum içesisinde çalışmasının olasılığını arttıracaktır.

Profesyonel Uygulama klavuzları, İSY programının geliştirilmesi, uygulanması ve güncel tutulması, ve aynı zamanda mevcut programın denetimlerinin gerçekleştirilmesinde bir araç olarak kullanılmak üzere rehber olarak hizmet edecektir. Bir programın denetimi için kullanılacak Profesyonel Uygulamalar, program eksikliklerinin ya da zaafiyetlerinin belirlenerek, bir olay olmadan önce düzeltilmesini sağlayacaktır.

Profesyonel Uygulamalar, İş Süreklilik profesyonelleri tarafından hazırlanan ve sürekli güncel tutularak, uygulayıcılara devamlı bir rehber klavuz sağlanmasını, bu Alana ilgili duyan profesyonellerin, ihtiyaç duyacakları yetkinliklerin bu bilgi setleri ile kazanmasını ve kuruluşlara, kabul edilmiş ve kanıtlanmış uygulamalarla kıyaslama fırsatları verilmesini güvence altına alır.

Bu uygulamalar içerisindeki bölümler, önem sırasına göre seçilmeksizin sunulmuş olup, İSY Programının geliştirilmesi sırasında, ilgili bölümlerin paralel olarak uygulanması ya da gerekli alt bölümlerinin dikkate alınması şeklinde tasarlanmıştır.

Bu doküman, Çalışma Komisyonu tarafından güncel tutulur.
Indir